<- Tillbaka

OM KORTBETALNING:

Paylike agerar som personuppgiftsansvarig när det gäller information om din kortbetalning. Se deras integritetspolicy för mer information om hur de behandlar dessa uppgifter.
(Se här för villkor - General terms - Paylike)

Både VISA och MASTERCARD accepteras.
Betalning sker alltid genom en säker betalningslänk som skickas till dig av KattDoktorn Andrea vid bokningstillfället.
Du kommer alltid att få ett kvitto från KattDoktorn Andrea efter betalningen.
OM GDPR (lagring och hantering av personuppgifter):

Som registrerad kund hos DalaVet tidigare (organisationsnummer 750105-7439) eller hos KattDoktorn Andrea AB nu (organisationsnummer 559463-1771) samtycker du till att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Andrea Bevilacqua (750105-7439) är personuppgiftsansvarig för KattDoktorn Andrea AB (organisationsnummer 559463-1771) och för DalaVet (organisationsnummer 750105-7439)

Personuppgifter kan samlas in direkt från kunden, från kreditvärderingsinstitut och från upplysningsföretag. De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för:
- Journalföring, enligt gällande lagstiftning i Sverige
- Förskrivning av recept till apotek
- Att hitta registrerad persons bostad för att erbjuda hembesök på ett effektivt sätt
- Behandlings- och vårdpåminnelser
- Bokföringsunderlag

Journaler sparas i 10 år, vilket är kortare än den förväntade livslängden för de flesta hundar och katter. KattDoktorn Andrea AB har övervägt att informationen i journalen kan vara viktig för efterföljande behandling av djuret.

Uppgifterna används inte i reklamsyfte.

Det är nödvändigt att dela personuppgifter med vissa personuppgiftsbiträden för att kunna erbjuda fullständig medicinsk vård, behandling och diagnos av djuren.

- Externa leverantörer av nödvändiga vård- och ekonomirelaterade tjänster (t.ex. externa laboratorier för diagnostiska prover, krematorium, externa medicinska konsulter, andra veterinärer/djursjukhus, e-recept etc., Jordbruksverket, Läkemedelsverket, försäkringsbolag, inkassobolag, systemleverantörer, databaser, journalföringssystem)

Den registrerade har alltid rätt att:
- Få veta vilka personuppgifter som registreras
- Få reda på hur personuppgifter behandlas
- Ändra felaktiga uppgifter
- Radera sina uppgifter (om gällande lag tillåter det: se journalföringslagen)

Du kan alltid kontakta KattDoktorn Andrea AB för information eller åtgärd angående dina personuppgifter:

KattDoktorn Andrea AB (Dr. Andrea Bevilacqua)
E-post: kontakt@kattdoktorn.com
Telefon: 0247 22 22 1
Adress: Faluvägen 21, 793 41 Insjön

Fördjupning om insamling, lagring och hantering av personuppgifter:
Våra kunders integritet är mycket viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personuppgifter.

Genom att samtycka till vår användning av kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången, tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Insamling av personuppgifter:
Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:

- Information som du anger när du registrerar dig som kund hos KattDoktorn Andrea AB, till exempel ditt namn, efternamn, hemadress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
- Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.
- Information om dina besök på och användning av vår hemsida, inklusive referenskälla, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigationsvägar.
- Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och e-postadress.
- Information som du anger när du använder tjänster på vår hemsida.
- Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
- Information relaterad till allt du köper, de tjänster du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
- Information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg.
- Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.
- All annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av din personliga information:
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för att:
- Erbjuda veterinärvård till sällskapsdjur samt sälja relaterade produkter.
- Administrera vår hemsida och verksamhet.
- Anpassa vår hemsida för dig.
- Göra det möjligt för dig att använda de tjänster som finns tillgängliga på vår hemsida (vård till ditt sällskapsdjur och relaterade produkter).
- Skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig.
- Leverera tjänster som köpts via vår hemsida.
- Skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig samt samla in betalningar från dig.
- Skicka kommersiell kommunikation som inte är marknadsföringssyften (t.ex. vaccinationspåminnelser, behandlingspåminnelser).
- Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
- Skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig, om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet).
- Skicka marknadskommunikation relaterad till vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig, per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar marknadskommunikation).
- Ge tredje parter statistisk information om våra användare (dessa tredje parter kommer dock inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).
- Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida.
- Hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.
- Bekräfta ditt samtycke till vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickas via vår hemsidas privata meddelandetjänst).
- Annan användning med rimliga lagliga grunder enligt GDPR.

Din personliga information kommer inte att, utan ditt uttryckliga samtycke, lämnas ut till någon tredje part för deras eller någon annans direktmarknadsföring.

Dela personuppgifter:
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, chefer, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den utsträckning som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan även lämna ut din personliga information:
- i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
- för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra för att förhindra bedrägerier och minska kreditrisken);
- till köparen (eller potentiella köparen) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja); och
- till alla personer som vi rimligtvis tror kan tillhöra en domstol eller annan kompetent myndighet för att lämna ut personuppgifter där, enligt vår rimliga uppfattning, sådan domstol eller myndighet skulle kunna beordra utlämnande av personuppgifter.

Förutom som anges i denna policy kommer vi inte att lämna ut din personliga information till tredje parter.

Internationell överföring av personuppgifter:
Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan alla de länder där vi verkar för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet runt om i världen. Vi kan inte förhindra användningen (eller missbruket) av sådan information av andra.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra samarbetare, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:
- i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
- i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
- för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken);
- till köparen (eller den potentiella köparen) av något företag eller tillgångar som vi är i processen att sälja (eller överväger att sälja); och
- till alla personer som vi rimligen anser kan be en domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen, om vi rimligtvis tror att en sådan domstol eller myndighet skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part, förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring:
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen över. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
Du samtycker uttryckligen till överföringen av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

Bevarande av personlig information:
Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter när det gäller lagring och radering av personlig information.
Personlig information som vi behandlar för något eller några syften kommer inte att bevaras längre än vad som är nödvändigt för det eller de syftena.
Vi kommer vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom följande kategorier:
- Personuppgiftstyp kommer att granskas och raderas en gång per år.
Vi kommer att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
- i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag (exempelvis journalföringslag, bokföringslag);
- om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden;

Din personliga informations säkerhet:
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
Du ansvarar för att hålla lösenordet som du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Ändringar:
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter:
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfatta lämpligt bevis på din identitet.
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär i enlighet med vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor:
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av information:
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kakor:
Vår hemsida använder INTE kakor.

En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan vara antingen "ständiga kakor" eller "sessionskakor": en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, upphör vid slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från kakor.
Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor; om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

OM FÖRETAGET / Om företaget:
KattDoktorn Andrea AB
Faluvägen 21, 79341 Insjön, Sverige

Innehavare: Andrea Bevilacqua
Org.nr: 559463-1771
Moms SE559463177101
Godkänd för F-skatt

Telefon: +247 22 221
E-post: kontakt@kattdoktorn.com
www.kattdoktorn.com


<- Tillbaka